มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม 10 กล่าวถึงตระกูลขุนนางชั้นสูงแซ่หลี่ นอกจากประกอบด้วยผู้นำสูงสุด หลี่เอี่ยนแล้ว ยังมีรัชทายาท หลี่เจี้ยนเฉิง เจ้าฉินอ๋องหลี่ซื่อหมิน แล้วเจ้าฉีอ๋องหลี่หยวนจี๋ ในมังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม 10 โค่วจงกับฉีจื่อหลิงเผชิญหน้ากับเจ้าอ๋องหลี่หยวนจี๋แล้ว สี่หลวงจีนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายธัมมะล้วนปรากฏกาย สกัดขัดขวางมิให้โค่วงจงกับฉีจื่หลิงเดินทางขึ้นเหนือ การศึกครั้งนี้เป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญของเขาทั้งสอง ยังมีโค่วจงกับฉีจื่อหลิงมีหนทางลอบเข้าสู่นครฉางอาน เพื่อค้นหาขุมทรัพย์ท่านหยางได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ