ฉีจื่อหลิงได้รับเคล็ดลับวิชาเปลี่ยนอาทิตย์ ทั้งยังพบพานหลวงจีนอายุกว่าร้อยปี เรียนรู้เก้าคำศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนปางมืออรหันต์ จากนั้นอาศัยศักดิ์ฐานะของดาบฤทธาเยี่ยซาน ท้าสู้กับบุคคลในแปดยอดฝีมือฝ่ายอธรรม ฉายาบุรุษสวรรค์ชีอิ้ง อีกด้านหนึ่ง โค่วจงเป็นคู่มือคนต่อไปของดาบอันดับหนึ่งของแผ่นดิน ภายใต้แรงกดดันของดาบสวรรค์ซ่งเสวีย โค่วจงจะประสบสภาพอย่างไร นอกจากนั้นผู้นำกองกำลังหวากังหลี่มี่ ล้วนยอมสวามิภักดิ์ต่อตระกูลขุนนางชั้นสูงแซ่หลี่สถานการณ์โดยรวมส่งผลกระทบต่อกองกำลังขุนพลน้อยโค่วจงอย่างยิ่ง เขายังมีโอกาสร่วมช่วงชิงแผ่นดินอีกหรือ

ข้อมูลหนังสือ