มีคนกล่าวว่า ธัมมะสูงหนึ่งเชียะ อธรรมสูงกว่าหนึ่งวา นับว่ากล่าวได้ดียิ่ง นอกจากเจ้าสำนักทศเย็น ฉายาราชินีเย็นจูอี้เอี๋ยนที่เป็นผู้นำฝ่ายอธรรมแล้ว มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม 8 ยังเปิดตัวจอมมารร้ายอีกผู้หนึ่ง ฉายาเทพอาถรรพ์จือเซวียน เทพอาถรรพ์จือเซวียน เป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยซับซ้อนเป็นผู้อยู่เบื้องการล่มสลายของราชวงศ์สุย ทั้งยังคิดรวมฝ่ายอธรรมเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน แต่แล้วเขาแต่งงานอยู่กินกับปี้สิ้วซิน ถือกำเนิดบุตรีคนหนึ่งคือสือชิงเสวียน ในภูมิศาสตร์จีนมีการบันทึกว่า เส้นทางเสฉวนเป็นเส้นทางอันตรายที่สุดของแผ่นดิน เช่นเดียวกับการเดินเข้าสู่เขตแคว้น เสฉวนของฉีจื่อหลิงก็ตกอยู่ในห้วงอันตราย เขาจะประคับประคองตัวเอาชีวิตได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ