ยุทธการล่าบัลลังก์ เล่ม 5 สุยหยางตี้ฮ่องเต้ ถูกกองทัพของ ถูเจี๋ยหลายสิบหมื่น ล้อมกักอยู่ที่ด่านเอียนเหมินกวน เหล่าแม่ทัพสุยรวมทั้งหลี่ซี รีบรุก ถวายการอารักขา ขณะเดียวกันสุนัขป่า กานหลอของ หลี่ซีกลับมามีบทบาทอีกครั้ง

ข้อมูลหนังสือ