ยิ่งสืบลึกลงไปเท่าไร จุนโกะก็เหมือนเอาตัวเข้าไปเสี่ยงกับอันตรายมากขึ้นเท่านั้น แต่ด้วยคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับฟุจิกะวะ เธอจึงต้องทำปฏิบัติการณ์ครั้งนี้ให้สำเร็จตามที่เธอตั้งใจไว้ โดยการใช้พลังเพลิงของเธอกำจัดคนร้าย และยังใช้ปฏิภาณไหวพริบต่างๆ ในการสืบเรื่องราวต่อไปเรื่อยๆ โดยที่เธอไม่รู้เลยว่า เธอไม่ได้มีพลังเพลิงเพียงคนเดียว!! และเมื่อเธอใกล้ความจริงเข้าไปมากเท่าไร อันตรายก็คืบคลานเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายแล้วเธอจะช่วยเหลือนัทสึโกะได้สำเร็จหรือไม่ แล้วจุดจบสุดท้ายของพลังเปลวเพลิงของเธอและชีวิตเธอจะเป็นเช่นไร

ข้อมูลหนังสือ