โค่วจงกับฉีจื่อหลิง หนึ่งปลอมตัวเป็นคนเคราครื้น หนึ่งปลอมตัวเป็นอาคันตุกะหน้าบาก หาญสู้สี่มหาโจรผู้ดุร้าย พวกเขาจะปกป้องสถานปศุสัตว์ม้าบินไว้ได้หรือไม่ การพบกับหลู่เมี่ยวจื่อ มีส่วนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของโค่วจงกับฉีจื่อหลิงอย่างใหญ่หลวง มรดกวิชาที่มือพิสดารที่หนึ่งแห่งแผ่นดินผู้นี้ตกทอดทิ้งไว้ มีส่วนส่งเสริมให้พวกเขาคนหนึ่งเป็นยอดคนด้านพิชัยสงคราม คนหนึ่งเป็นปรมาจารย์วิชาการต่อสู้ โค่วจงกับฉีจื่อหลิงยังเข้าร่วมป้องกันเมืองจิ้งหลิง ต่อต้านการบุกตีเมืองของผู้นำกองกำลังเจียงไหวคือตู้ฝูเว่ย นับเป็นการทำสงครามครั้งแรกในชีวิตของมังกรคู่แห่งหยางโจว ภายใต้แรงกดดันจากศัตรูเข้มแข็ง พวกเขาจะรักษาชีวิตไว้ได้อย่างไร....

ข้อมูลหนังสือ