มังกรคู่สู้สิบทิศไม่เพียงเป็นการต่อสู้ช่วงชิงแผ่นดินของผู้ยิ่งใหญ่แต่ละเขตแคว้นยังเขียนถึงยอดฝีมือจากต่างแดนเช่นจากเกาหลีกับถูเจี๋ย (ชาวเติร์ก) ในเล่ม 3 นี้ ศิษย์น้องของอสุรีเกาหลีชอนกุนบีได้ปรากฏกายขึ้น โค่วจงกับฉีจื่อหลิงลงมือลอบสังหารหัวหน้าสมาคมม้าเหล็กเยิ่นเสาหมิง ขั้นตอนของการปฏิบัติการเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียว โค่วจงยังได้ครอบครองยอดศัสตราซึ่งตกทอดมาแต่โบราณกาล และเขาตั้งชื่อว่าดาบจันทร์ในบ่อ นับแต่นี้ดาบวิเศษจะเคียงคู่กับเขาตลอดไป ภายใต้เหตุบังเอิญ โค่วจงกับฉีจื่อหลิงพบกับหญิงสาวนามวาวา ความงามของนางเพียงพอกับการล่มเมืองงามอย่างลี้ลับ คนก็ลี้ลับ สุดที่จะหยั่งคาดได้เบื้องหลังของนางซ่อนประวัติความเป็นมาอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ