"ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเฮงซวย" หนังสือที่ได้รับการกล่าวขวัญทั่วโลก ต้นกำเนิดของ "ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย" ที่ขายดีเป็นปรากฏการณ์

    จากศิลปะการอยู่ร่วมกันให้ได้ ย้อนกลับไป "ตัดปัญหาถึงต้นตอ" ถึงเวลาสกัดกั้นไม่ให้คนเฮงซวยมาดึงองค์กรที่มีอารยธรรมให้ตกต่ำ ป้องกันและบรรเทาความเสียหายมหาศาลที่คนเฮงซวยได้ก่อขึ้นแล้ว หรือกำลังจะก่อขึ้น ไม่ว่าคนแย่ ๆ พวกนั้นจะเป็นหัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าคนเดียวหรือเป็นฝูง ไม่ว่าความเฮงซวยนั้นจะมาในรูปของการกลั่นแกล้ง ทำตัวน่ารังเกียจ งี่เง่า เผด็จการ กดขี่ แทงข้างหลัง หรือปั่นประสาทด้วยวิธีใดก็ตาม

    "โรเบิร์ต ไอ. ซัตตัน" ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด นักเขียน International Bestseller จะช่วยคุณวางกฎอันทรงอานุภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน "ปลอดคนเฮงซวย" ที่ซึ่งผู้คนให้เกียรติกัน กล้าหาญในทางสร้างสรรค์ และใช้พลังงานดี ๆ ผลักดันประสิทธิภาพของกันและกัน ไม่ใช่เขม่นและจ้องทำร้ายกันอย่างใจแคบและหยาบคาย ก่อบรรยากาศ toxic ที่ดูดพลังงานทุกคนให้เหือดแห้ง และหากว่าคุณสร้างที่ทำงานแบบนั้นไม่ได้จริง ๆ และไม่อาจหลีกเลี่ยง หรือเอาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคนเฮงซวยเพ่นพ่านอยู่ได้ "คุณจะพบทางรอดอันเหมาะสม ชาญฉลาด" โดยไม่เสียสติและไม่กลายเป็นคนเฮงซวยเสียเอง

ข้อมูลหนังสือ