ในยุคสมัยที่ "ความมีเหตุผล" กำลังถูกคุกคาม ทั้งที่มันเป็นสิ่งจำเป็นมากยิ่งกว่ายุคไหน ๆ...

    หนังสือ "เหตุผลที่ต้องมีเหตุผล" เล่มนี้ จะส่องสะท้อนให้เราเห็นโครงสร้างตรรกะอันง่อนแง่น ความเอนเอียง ความวิบัติในการเชื่อมโยงเหตุผลในความคิดของผู้คนมากมาย และแน่นอนรวมตัวเราเอง คุณจะได้เห็นชัด ๆ ว่าความไร้เหตุผลเป็นภัยอย่างไรต่อตัวคุณ คนรอบข้าง และประเทศชาติ และขณะเดียวกัน คุณก็จะได้รับเครื่องมือที่จะสร้างให้ตัวเองเป็นคนมีเหตุผล เครื่องมือนี้มอบให้โดย "สตีเวน พิงเกอร์" ผู้เขียนเป็นศาสตราจารย์ฮาร์วาร์ดที่สอนวิชาการใช้เหตุผลมายาวนาน "เหนือสิ่งอื่นใดแล้ว ความเป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งยืนยันความเป็นเหตุเป็นผลของตัวมันเอง และมันก็เป็นเพียงเครื่องมือ แต่ผู้ที่ต้องนำไปใช้คือคุณ" 

ข้อมูลหนังสือ