สุดยอดเทคนิคสแกนนิสัย จากท่าทาง ใบหน้า และบุคลิก อ่านใจออก มองเห็นนิสัย รู้วิธีสร้างความสัมพันธ์ทีดีในพริบตา

โยชิฮิโตะ ไนโต นักจิตวิทยา เจ้าของงานเขียนด้านจิตวิทยาความสัมพันธ์มากกว่า 200 เล่มถ่ายทอดเทคนิคอ่านใจพร้อมวิธีสร้างความสัมพันธ์

  • เขาชอบหรือเกลียดเรา ดูได้ทันทีจาก "ทิศทางของร่างกาย"
  • วิธีแกล้งถามเรื่องที่ปิดบังอยู่อย่างได้ผล
  • เข้าถึงความรู้สึกของลูกค้าได้จากปริมาณอาหารและเครื่องดื่ม
  • สอบสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ "วิธีการเดิน" งั้นหรือ
  • มองฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทะลุปรุโปร่งจากการฟังเรื่องในอดีต

ข้อมูลหนังสือ