เทคนิคการตัดสินใจที่จะไม่เสียใจทีหลัง คือการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล และมีความสุขไปกับมัน หนังสือเล่มนี้จะแนะนำวิธีและมุมมองที่ช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าแต่ละครั้งที่เราตัดสินใจมีปัจจัยเบื้องหลังคืออะไร ถ้ารู้และเข้าใจว่ารูปแบบการตัดสินใจของตัวเองเป็นแบบไหนจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเองได้ และได้เลือกการตัดสินใจที่ตัวเองจะไม่เสียใจทีหลัง

ข้อมูลหนังสือ

  • "เลือกถูก" ไม่มี มีแต่ "คิดดีแล้ว"
  • ผู้เขียน: Mentalist Daigo
  • ผู้แปล: ธนัญ พลแสน
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2566
  • ISBN: 9786161853983