"ชีวิตลากเราไปนั่นทีนี่ที นายแค่ต้องคอยเล่นไปตามเกม"

ปาจิงโกะ บอกเล่าชีวิตของคนเกาหลีสี่ชั่วรุ่น ในหนึ่งศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง เรื่องราวอันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ประวัติศาสตร์หลงลืม

ข้อมูลหนังสือ