หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการนอนไม่พอ เพื่อลบอคติและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนอนหลับที่คิดว่าการอดนอนเป็นสิ่งควรทำเพื่อความสำเร็จ  ในเล่มนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆ เพื่อให้คุณภาพการนอนดีขึ้น เช่น การตรวจสอบเวลานอนที่เหมาะกับตัวเราเท่านั้น สิ่งที่ควร  หลีกเลี่ยงก่อนการนอนหลับ สุขอนามัยในการนอนหลับ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการนอน เป็นต้น การนอนอย่างมีคุณภาพดีจะกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อความสำเร็จของชีวิต  หนังสือเล่มนี้จะทำให้เข้าใจความสำคัญของการนอนหลับที่เราเคยละเลยไป และยังเป็นคู่มือถ่ายทอดวิธีแก้ปัญหาการนอนหลับที่ทำตามได้จริงให้กับคนที่กำลังประสบปัญหานอนไม่พอหรือเป็นโรคนอนไม่หลับ

ข้อมูลหนังสือ