การตลาดแบบ BTS (บังทันโซนยอดัน) เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมุ่งอธิบายถึง BTS ในเชิงธุรกิจและในฐานะโมเดล การตลาดที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในวงการเคป๊อบในขณะนี้

โดยหนังสือประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. กล่าวถึงที่มาที่ไปของ BTS และวิเคราะห์ความเข้าใจผิดว่าเป็น วงที่ถูกออกแบบมาเพื่อพิชิตดินแดนตะวันตก แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร

2. 4 เสาหลักความสำเร็จของ BTS ได้แก่ Timing (จังหวะเวลา), Targeting (การกำหนดเป้าหมาย), Whole Product (ผลิตภัณฑ์อันครบเครื่อง) และ Viral (ไวรัล)

3. การปฏิวัติทางการตลาดที่มองเห็นได้ผ่าน BTS ประกอบไปด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆ เหมือนพาร์ท 2 ได้แก่ การกล่าวถึงยุคสมัยที่ผู้บริโภคเป็นดั่งพระเจ้าที่ต้องใส่ใจ จังหวะเวลาที่เหมาะสมกับการกระโจนเข้าสู่ตลาด คำแนะนำเกี่ยวกับการเป็นนักการตลาดในยุคปัจจุบัน สุดท้ายจะกล่าวถึงโอกาสในการทำการตลาดแบบ BTS หลังจากศึกษาทฤษฎีไปมากมาย

ข้อมูลหนังสือ