เรื่องราวความหมายของชีวิต ซึ่งงอกงามในพื้นที่จองจำชั่วอายุขัย

เคานต์รอสตอฟถูกจองจำในโรงแรมชั่วชีวิต
เขาเฝ้ามองคลื่นความเปลี่ยนแปลงถาโถมรัสเซียยุคปฏิวัติ
ท่ามกลางกระแสของผู้คนไม่ซ้ำเดิมที่ผ่านเข้ามาในโรงแรม
ชีวิตจึงพานพบความหมายบางอย่าง

ข้อมูลหนังสือ