งานนิยามเรา ตัดสินสถานะของเราในสังคม บงการทิศทางชีวิตและการใช้เวลาของเรา คำถามของเล่มนี้คือ "เราถูกกำหนดมาให้ทำงานหนักขนาดนี้จริงเหรอ" บรรพบุรุษของเราตั้งแต่ยุคหินเป็นต้นมา เกิดมาเพื่อทำงานแบบเราไหม? และโลกจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ยอมให้งานมีบทบาทสำคัญขนาดนี้? เจมส์ ซัสแมน พาเราไปหาคำตอบ ผ่านรูปแบบการทำงานนับแต่แรกเริ่มของสิ่งมีชีวิตบนโลก จนถึงปัจจุบัน และยุคแห่งโรบอตในอนาคต ด้วยความรู้ลึกซึ้งและบูรณาการระหว่างมานุษยวิทยา, เศรษฐศาสตร์, ชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ, ฟิสิกส์ ฯลฯ เขาจะทำให้เราเข้าใจว่าแก่นแท้ของการเกิดเป็นมนุษย์คืออะไร

ข้อมูลหนังสือ

  • Work ประวัติศาสตร์แห่งการทำงาน (ไปทำไม)
  • แปลจากหนังสือ: Work: A History of How We Spend Our Time
  • ผู้เขียน: James Suzman
  • ผู้แปล: เขมลักษณ์ คีประวัติ
  • สำนักพิมพ์: Sophia
  • จำนวนหน้า: 412 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2565
  • ISBN: 9786161853259