เป็นหนังสือที่เรียกว่าตำราหัวใจ
เพื่อแสวงหาพื้นที่พักผ่อนจากภายใน
ประกอบได้ด้วยทั้งหมด 4 พาร์ท คือ
ความสัมพันธ์ ความเคารพตัวเอง
ความรัก และชีวิต พูดคุยถึงความกังวลใจ
ที่เราพบเจอในชีวิต กระตุ้นแรง
บันดาลใจให้เห็นแง่มุมที่หลากหลายของชีวิต
มากกว่าเลือกตอบเฉพาะคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อมูลหนังสือ