การจะเข้าใจคนใครหนึ่งอย่างสมบูรณ์ เราอาจจะต้องมองดูทั้งชีวิตของเขาก็เป็นได้ หากมองคนดั่งมองดอกซากุระ พวกเราคงจะเหมือนมนุษย์ต่างดาวของกันและกันตลอดไป

เรื่องราวของมนุษย์(ต่างดาว) ห้าคนที่มีปมหลังชีวิตแตกต่างกัน เดินทางมาเจอกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านพักที่หมู่บ้านฮันซา ประเทศปากีสถาน สถานที่ที่ธรรมชาติช่างสวยงาม จนเกิดเป็นมิตรภาพระหว่างกัน และจุดประกายความหวังให้แก่กัน ในสถานที่ที่ทุกคนต่างคิดว่าจะได้รับการเยียวยาบาดแผลทางใจที่ตัวเองต่างได้รับมาในอดีต

วันหนึ่ง หนึ่งในห้าคนนี้ก็ชวนทุกคนเล่นเกมมนุษย์ต่างดาว เกมที่ให้ทุกคนตั้งคำถามที่แปลกประหลาด และมีตัวเลือกคำตอบให้เพียงสองข้อเท่านั้น หากใครบางคนเลือกข้อที่แตกต่าง คนคนนั้นคือมนุษย์ต่างดาว บางคนอาจจะคิดว่า ฉันคือคนปกติดี ฉันนั้นแปลกแยกจนเข้ากับใครไม่ได้ เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทำให้รู้ว่า จริงๆ แล้วเราทุกคนล้วนแตกต่าง เราทุกคนล้วนแปลกประหลาดในสายตาของคนอื่นไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง เพราะเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ต่างดาวคนหนึ่งของโลกใบนี้

ข้อมูลหนังสือ