ใช้ดาต้าผิดวิธี นำเสนอแล้วไม่มีพลัง ไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจ อ่านเล่มนี้ เพราะเปลี่ยนวิธีเพียงเล็กน้อย ผลลัพธ์ดีขึ้นได้อย่างมหาศาล

ยุคนี้ ใครๆ ก็สนในเรื่องดาต้า แต่ไม่รู้ว่าจะเอาดาต้ามาเล่าเรื่อง
ในงานการตลาดให้น่าสนใจได้อย่างไร ที่ทำอยู่อาจผิดวิธี เวลา
นำเสนอก็ไม่มีพลังมากพอหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจยาก
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวมเทคนิคการใช้ดาต้ามาเล่าเรื่องในงาน
การตลาดให้ทรงพลังและทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้เป็นผลสำเร็จ!

ข้อมูลหนังสือ

  • Data Storytelling in Marketing ใช้ดาต้าเล่าเรื่องแบบมืออาชีพ
  • ผู้เขียน: วสะ บูรพาเดชะ
  • สำนักพิมพ์: Shortcut
  • จำนวนหน้า: 158 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2565
  • ISBN: 9786161851743