มีอยู่ 5 สิ่ง ผลักดันคนเราไปสู่ที่ที่ดีขึ้น แม้แต่คนที่ไม่เคยกำหนดชีวิตตัวเองได้

คิมจงวอน นักเขียนด้านมนุษยศาสตร์อันดับ 1 ของเกาหลี ได้ตั้งคำถามและศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมนุษย์มานานกว่า 20 ปี จนพบ 5 หัวใจที่
แสนทรงพลัง นั่นคือ สภาพแวดล้อม, ผู้คน, เวลา, คำพูด, ความคิด

เมื่อคุณปรับเปลี่ยนแม้เพียงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ใน 5 อย่างนี้
ชีวิตจะขยับเปลี่ยนตามอย่างเลี่ยงไม่ได้
คิมจงวอนเรียกสิ่งนี้ว่า การเปลี่ยนแบบที่มีปัญญาเป็นตัวนำทาง
มันคือศาสตร์และศิลป์ที่ทำให้ชีวิตก้าวสู่วันที่ดีกว่าอย่างลื่นไหล
มันแสนทรงอานุภาพกว่าการก้มหน้าบากบั่นอย่างไร้เสาหลัก
การเปลี่ยนสู่ชีวิตที่ต้องการนั้นเรียบง่ายที่คุณคิดมากนัก

ข้อมูลหนังสือ

  • อะไรทำให้ชีวิตเราดีกว่าเมื่อวาน
  • ผู้เขียน: คิมจงวอน
  • ผู้แปล: อาสยา อภิชนางกูร
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 230 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2565
  • ISBN: 9786161851729