หนังสือที่ RM หัวหน้าวง BTS อ่าน

"สิ่งที่เราเห็น และสิ่งที่เรารับรู้ ไม่มีวันสอดคล้องกัน" หนังสือวิพากษ์ศิลปะ โดย John Berger เล่มนี้จะพาคุณใคร่ครวญและตีความ วิถีแห่งการมองเสียใหม่ เพราะแม้เราและคนอื่นจะ "มอง" วัตถุเดียวกัน กระนั้น แต่ละคนจะ "เห็น" ภาพในหัวแตกต่างไปตามประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือบริบทของตัวเอง โดยยกตัวอย่างวิถีแห่งการมองผลงานศิลปะตั้งแต่ภาพวาดในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ไปจนถึงสี่อโฆษณา ที่อาจไม่ได้มีความหมายแค่ที่ตาเห็น แต่ยังสอดแทรกบริบททางการเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ อันลุ่มลึก หนังสือเล่มนี้จึงได้รับเลือกเป็นแบบเรียนในสถาบันการศึกษาทางศิลปะทั่วโลก และเป็นหนังสือที่ทุกคนต้องอ่าน

ข้อมูลหนังสือ

  • "มอง" ไม่ได้แปลว่า "เห็น"
  • แปลจากหนังสือ: Ways of Seeing
  • ผู้เขียน: John Berger
  • ผู้แปล: รติพร ชัยปิยะพร
  • สำนักพิมพ์: Sophia
  • จำนวนหน้า: 192 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2565
  • ISBN: 9786161851361