บางทีคนเราก็ต้องเห็นภาพชีวิต "ทั้งชีวิต"
เพื่อก้าวเดินต่ออย่างถูกทิศทาง
ปฏิทิน 100 ปีของตัวคุณจะเป็นป้ายบอกทางส่องสว่าง
ให้คุณได้ใช้ชีวิตหนึ่งเดียวนี้ อย่างที่คุณต้องการจริงๆ
และบรรลุเป้าหมายทุกอย่างของคุณแบบไม่ตกหล่น

ข้อมูลหนังสือ