เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญของ เจ.อาร์.อาร์. โทลคีน ซึ่งช่วยเติมเต็มสีสัน
ให้กับโลกมิดเดิ้ลเอิร์ธด้วยตำนานหลากบทหลายอารมณ์ ตั้งแต่ยุคที่หนึ่งจน
ถึงยุคที่สาม ตั้งแต่เบเลริอันด์จนถึงมิดเดิ้ลเอิร์ธ

ผลงานชิ้นนี้โดดเด่นจากผลงานชิ้นอื่นของ เจ.อาร์.อาร์. โทลคีนเป็นอย่างมาก
ตำนานแต่ละเรื่องไม่ได้เชื่อมต่อเป็นเรื่องเล่าเดียวกัน แต่กลับทำงานเหมือน
ชิ้นตัวต่อที่เติมเต็มช่องว่างซึ่งขาดหายไปในผลงานอื่น ส่งผลให้น้ำเสียง
อารมณ์ และบรรยากาศมีความหลากหลายชวนจดจำ ตอกย้ำถึงความกว้างใหญ่
และลุ่มลึกของโลกที่โทลคีนสร้างขึ้นด้วยปลายปากกาแห่งจินตนาการ

อีกทั้งการตรวจแก้และเรียบเรียงของคริสโตเฟอร์ โทลคีน ก็สร้างประสบการณ์
อ่านที่น่าสนใจ เพราะเราอาจอ่านการเรียบเรียงของเขาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่า
(Narrative) เขาเป็นเหมือนนักประวัติศาสตร์ที่เรียบเรียงการเล่าเรื่องของบิดา
(เจ.อาร์.อาร์. โทลคีน) ซึ่งกำลังเล่าประวัติศาสตร์และตำนานของมิดเดิ้ลเอิร์ธ
การเล่าหลายชั้นเช่นนี้สร้างความเป็นตำนานให้มิดเดิ้ลเอิร์ธไปอีกแบบ - สร้างการ
เรียบเรียงมิดเดิ้ลเอิร์ธที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ในตัวเอง

แน่นอนว่านักอ่านทุกคนก็อ่านในแบบอื่นได้ มิดเดิ้ลเอิร์ธเป็นโลกที่กว้างใหญ่พอ
สำหรับนักอ่านทุกรูปแบบ เพราะในท้ายที่สุดแล้วการอ่านก็เปรียบเสมือนตำนาน
อันหลากหลายในผลงานชิ้นนี้ ใครจะอ่านเพื่ออะไร แบบไหน และอย่างไรก็ย่อมได้
เกร็ดตำนานที่จารมิจบชิ้นนี้มีพื้นที่เหลือให้จินตนาการอย่างไม่มีวันจบ

ข้อมูลหนังสือ