เครื่องมืออันทรงพลังของนักจัดระเบียบความคิดที่ทำให้คุณบรรลุเป้าหมายทุกอย่างของ
ชีวิตอย่างเป็นระบบและรวดเร็วที่สุด จากกูรูด้านการจัดการความคิดอันดับ 1 ของเกาหลี

เคล็ดลับ 40 ข้อที่พกจูฮวัน นักให้คำปรึกษาด้านการจัดการความคิดอันดับ 1 ของเกาหลีใต้
อยากแนะนำให้คุณรู้จัก หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยถ่ายทอดความ
คิดที่มีอยู่ในหัวออกมาให้มองเห็นได้ด้วยตาทำให้เราได้ตรวจสอบความคิดของตัวเองและนำ
ไปสู่การปฏิบัติจริงได้ง่ายขึ้น เช่น WLB, Mind Map, Mandala-Art, Logic Tree ฯลฯ โดย
กล่าวถึงที่มาและความสำคัญ ประโยชน์ ข้อดีข้อเสีย และวิธีการใช้เครื่องมือ ตลอดจนแนะนำ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับเรื่องต่างๆ ได้แก่ การจัดการความคิด การจัดการเวลา การจัดการเป้า
หมาย และการจัดการปัญหา

ข้อมูลหนังสือ

  • สมองแห่งความสำเร็จของนักจัดระเบียบความคิด
  • ผู้เขียน: พกจูฮวัน
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 272 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2565
  • ISBN: 9786161850951