จะดีแค่ไหน ถ้าเราช็อปปิงได้ทั่วห้างสรรพสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง
เที่ยวลองเสื้อผ้าหรือรองเท้านานขนาดไหนก็ได้ โดยไม่ต้องกลัว
ว่าจะโดนพนักงานเขม่น หรือกลัวว่าห้างจะปิด หรือภาคธุรกิจก็ยัง
ผลิตสินค้าหรือบริการเสมือนจริง แล้วจัดแสดงให้ลูกค้าชมเพื่อรับ
ฟีดแบ็กไปรับปรุง ก่อนจะผลิตจริงเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งลดค่าใช้จ่าย
ได้มหาศาล ทั้งยังมีโอกาสตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมตาเวิร์สยังเป็นเรื่องใหม่มากกับคนทั่วไป เรายัง
สงสัยถึงโครงสร้างและกระบวนการทำงาน รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้
ขับเคลื่อนโลกเสมือนแห่งนี้

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณท่องไปยังโลกยุคใหม่ของอินเทอร์เน็ตที่น่า
มหัศจรรย์แห่งนี้ โดยจะให้นิยามและภาพกว้างของเมตาเวิร์ส พา
คุณโลดแล่นไปยังโลกเมตาเวิร์สแต่ละแห่ง พร้อมแนะนำโมเดล
ธุรกิจในหลายๆ อาชีพการสร้างชุมชนเสมือนจริงที่ช่วยให้คุณสัมผัส
ประสบการณ์น่าตื่นตาตื่นใจที่ทำไม่ได้ในโลกจริง

ข้อมูลหนังสือ