ถ้าความเคารพตัวเองที่เคยพังทลายไปหวนคืนมา
เพราะคำพูดเดียวว่า "เธอคือคนที่ใช้ได้"
คนที่พูดคำนี้กับคุณคือคนเก่งกาจ
หรือว่าคนที่รวบรวมความกล้าหาญจากคำพูดนี้คือคนเก่งกันแน่ล่ะ

ถ้าคุณเอาชนะความละอายต่อบาป
เพราะคำพูดเดียวที่บอกว่า "ไม่ใช่ความผิดของคุณ"
คนที่พูดคำนี้กับคุณคือคนที่เก่ง
หรือคนที่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองจากคำพูดนี้คือคนที่เก่งกันแน่ล่ะ

ถ้าคุณได้รับความกล้าหาญด้วยคำพูดเดียว
นั่นไม่ใช่เพราะคำพูดนั้นน่าประทับใจ
แต่เป็นเพราะคุณคือคนที่ลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ต่างหาก

ถ้าคุณได้รับการปลอบโยนด้วยคำพูดเดียง
นั่นไม่ใช่เพราะคำพูดนั้นดีเลิศ
แต่เป็นเพราะว่าคุณมีเรี่ยวแรงที่จะมีชีวิตได้ด้วยตัวเองมากกว่า

ข้อมูลหนังสือ

  • จุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อใจเราเคลื่อนไหว
  • ผู้เขียน: คิมมีกย็อง
  • ผู้แปล: วนิดา คราวเหมาะ
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 290 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2565
  • ISBN: 9786161850692