นาโงมิ (Nagomi)" วิถีการดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นการโอบรับทุกสิ่งรอบตัวทั้งดีและร้าย ให้กลมกลืนอย่างเป็นประโยชน์และมีความสุข ผลงานเล่มใหม่ของ Ken Mogi ผู้เขียน อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่ (The Little Book of Ikigai)

ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า คนที่บรรลุความสุขและความสงบในชีวิตอย่างแท้จริง คือผู้ที่ดำเนินตามวิถี Nagomi (นาโงมิ) โดยจะมุ่งโอบรับทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าดีหรือร้าย แล้วผสมผสานให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  วิถีนาโงมิสะท้อนผ่านวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลชมดอกซากุระที่สะท้อนความสวยงามของสรรพสิ่ง แม้ว่าสุดท้ายจะต้องร่วงโรยรา หรือ การปรุงอาหารดั้งเดิมที่ใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่งและดูเผินๆ เหมือนจะไม่เข้ากัน แต่กลับสร้างสรรค์เมนูชั้นเยี่ยมที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์  

Ken Mogi นักเขียนระดับ Bestseller จะพาคุณโอบรับวิถีนาโงมิมาใช้กับทุกด้านของชีวิต เช่น การรักษาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด แม้จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างก็ตาม การละทิฐิและถ่อมตนในความไม่รู้ เพื่อเปิดมุมมองที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน หรือการปะติดปะต่อความคิดกระจัดกระจาย เป็นไอเดียใหม่ๆ เป็นต้น

ข้อมูลหนังสือ