“เราทํางานเพื่ออยู่หรือมีชีวิตอยู่เพื่อทํางานกันแน่”

คําถามที่เกิดขึ้นในใจของคนทํางาน กับชีวิตการทํางานที่วิ่งเป็นวงกลม
เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยอาการของโรคเกลียดวันจันทร์ เข้าประชุม กองงานท่วมหัว
ทํางานล่วงเวลา และปิดท้ายด้วยเอางานกลับมาทําในวันหยุด ความเครียด
ความกดดัน และความเหนื่อยล้าที่ก่อตัวพอกพูน เหนื่อยกาย หนักหัวใจ...
แต่ร่างกายของเรา หัวใจของเราก็เป็นสิ่งที่มีค่ามาก ๆ
อย่าลืมดูแลและรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ด้วย

จะได้พร้อมสําหรับการทํางานในวันพรุ่งนี้ต่อยังไงล่ะ!!

ข้อมูลหนังสือ