50 เปอร์เซ็นต์ของปัญหาในการทำงาน เกิดจากการขาดฟีดแบ็กอย่างถูกต้องและเพียงพอ

และไม่ใช่แค่โลกการทำงานเท่านั้น ชีวิตคนเราคือโซ่แห่งฟีดแบ็กที่เกิดจากการร้อยเรียงความรู้ทักษะจำเป็นจากคนรอบข้าง และผลักดันตัวเองให้เติบโตในทุกมิติ

แต่คนมากมายเหลือเกินที่ยังให้และรับฟดแบ็กไม่เป็นและกลัวที่จะใช้มัน การเติบโตในอีกระดับจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มเข้าใจอาวุธอันทรงพลังนี้

  • ทำไมกันนะ คนถึงไม่ชอบฟีดแบ็ก
  • เอาชนะความกลัวที่จะให้และรับฟีดแบ็ก
  • เทคนิคให้และขอฟีดแบ็กคนที่อยู่ใต้และเหนือบังคับบัญชา
  • รู้จักฟีดฟอร์ดเวิร์ด (Feed Forward) ก่อนจะฟีดแบ็ก
  • การสังเกตและจดบันทึก หัวใจของฟีดแบ็ก
  • ฟีดแบ็กที่จุดแรงบันดาลใจ
  • สร้างวัฒนธรรมแกร่งที่เติบโตก้าวกระโดดด้วยฟีดแบ็ก

มาใช้ฟีดแบ็กปลดล็อกศักยภาะเต็มพิกัดของตัวคุณ ทีม องค์กร หรือใครก็ตามที่คุณอยากผลักดันให้ทะยานสู่ความเป็นเลิศ

ข้อมูลหนังสือ