เรื่องจริงของจิตแพทย์ชาวออสเตรีย "วิกตอร์ อี. ฟรังเคิล" ที่ได้เล่าประสบการณ์การเป็นนักโทษในค่ายกักกันของนาซีสี่แห่งระหว่างปี 1942-1945 เช่นเดียวกับนักโทษทั่วไป

เขาสูญเสียครอบครัวทั้งหมด และเกือบเสียจริต เขาทำงานรับใช้นาซีในตำแหน่ง #คาโป มีหน้าที่ดูแลและคุมประพฤตินักโทษด้วยกัน เขาได้เห็นจุดต่ำสุดของมนุษย์ทั้งของผู้อื่นและตนเอง ซึ่งเขาได้ถ่ายทอดและวิเคราะห์ผ่านสายตาจิตแพทย์

พร้อมเล่าทฤษฎีบำบัด #โลโกเทอราปี ที่คิดขึ้นจากประสบการณ์ขณะอยู่ในค่ายกักกัน โดยหัวใจของทฤษฎีคือ คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อไขว่คว้าความสุข แต่เพื่อ #ค้นหาความหมายของชีวิต เพราะคนที่ค้นหาแต่ความสุขจะแตกสลายเมื่อเผชิญสถานการณ์สุดขั้วบางประเภท

ข้อมูลหนังสือ