“ทฤษฎีความสุข” ที่ใช้ได้จริงเล่มแรก ที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ!

หนังสือเล่มนี้สอนวิธีสร้าง “ความสุข” ในชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย โดยอาศัยข้อมูลและหลักฐานล่าสุดทางวิทยาศาสตร์ ผนวกเข้ากับเทคนิคแบบ howto ที่ทำตามได้ตั้งแต่เริ่มลืมตาตื่นจนถึงเข้านอน

ในเล่มผู้เขียนแบ่งความสุขในชีวิตคนเราออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ สุขภาพ ความรัก และความสำเร็จ โดยคนเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้สมองต้องหลั่ง “สารแห่งความสุข 3 ชนิด” ได้แก่ 

1. ความสุขแบบออกซิโทซิน (oxytocin) คือความสุขด้านความสัมพันธ์ การเชื่อมต่อกับผู้คน
2. ความสุขแบบเซโรโทนิน (serotonin) คือความสุขด้านสุขภาพ
3. ความสุขแบบโดปามีน (dopamine) คือความสุขเรื่องการเงิน หน้าที่การงาน เกียรติยศ เพราะ “ความสุข” คือ “สารเคมีในสมอง”

การที่สมองของเราเต็มไปด้วย “สารแห่งความสุข” จะเรียกว่า “สภาวะแห่งความสุข” ที่ความสุขทั้ง 3 ด้านของชีวิตสมดุลกัน ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่ง 

• ทำไมคนที่เช็กมือถือทุก 5 นาทีถึงส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานและความสัมพันธ์
• เหตุผลเดียวที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเพียงแค่เดินเล่นในตอนเช้าคืออะไร
• ยุคแห่ง “ความสำเร็จ” เท่ากับ “ความสุข” ได้สิ้นสุดลงแล้ว!
• อะไรคือ “ทฤษฎีแห่งความสุข 3 ขั้น” ที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดได้ ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ