"คนเก่งงาน" รู้วิธีอ่าน เขียน คิด และสื่อสารอย่างมีระบบและตรรกะด้วยกลเม็ด
INPUT - ดูดซับความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้ตัวเองอย่างทรงประสิทธิภาพ
OUTPUT - สื่อสารนำเสนอข้อมูลความคิดออกไปได้อย่างเข้าเป้าและเข้าตา
ทักษะคู่ขนานที่ทำให้คุณเติบโตไวในอาชีพการงาน ไม่ว่าทำงานอะไรที่ไหนก็ตาม

  • ทำความเข้าใจคำอธิบายที่ซับซ้อนอย่างทะลุปรุโปร่ง
  • รวบรวมข้อมูลยากๆ ได้เร็วและแม่นยำราวกับคอมพิวเตอร์
  • เขียนเอกสารแบบที่ใครก็อยากรีบเซ็นอนุมัติ
  • เขียนอีเมลหรือพรีเซ้นต์งานแบบที่ใครๆ ก็ต้องเอาถ้วย
  • เตรียมประชุมออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพเสียยิ่งกว่าการประชุมต่อหน้า

นี่คือคัมภีร์การทำงานที่ผู้ใฝ่ความก้าวหน้าแบบติดปีกทุกคนต้องอ่าน

ข้อมูลหนังสือ