เมื่อโลกาภิวัตน์ไม่อาจรักษาสัญญาของมัน เจเนอเรชั่นแห่งการลุกฮือ จึงถือกำเนิดทั่วโลกในจังหวะเวลาที่ใกล้กันอย่างมีนัยสำคัญ... 

ยุคสมัยที่มนุษย์เจริญที่สุดในทางวัตถุทำไมผู้คนทั่วโลกถึง สิ้นหวังมากกว่ายุคไหนๆ ยุคสมัยที่ผู้คนตรวจสอบความจริงด้วยตัวเองได้ในเสี้ยววินาที ทำไมโลกกจึงล้นไปด้วยข่าวเท็จเทียม ยุคสมัยที่เราเชื่อมต่อกัน เพียงาปลายนิ้วทำไมผู้คนกลับแปลกแยกและห่างเหินกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ยุคสมัยที่ประเทศส่วนมากเป็นประชาธิปไตยทำไมคนรุ่นใหม่จึงไม่ศรัทธาสถาบันทางสังคมทุกรูปแบบของตนเอง และโน้มเอียงเข้าหาลัทธิสุดโต่งทางการเมือง

สืบเสาะวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ เพื่อเข้าใจรากเหง้าการปฏิวัติแห่งยุคสมัย เพราะโลกาภิวัตน์คือเหรียญสองด้านพามนุษยชาติเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมทราม เราไม่อาจกล่าวประฌามฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ สำหรับความตำต่ำและความรุนแรงที่โยงใยกันระดับโลก เลิกต้านทานมัน และมาเป็นส่วนหนึ่งของกระแสลม นั่นคือหนทางเดียวที่จะผันพลังงานแห่งการปฏิวัติมาสู่การปฏิรูปได้

ข้อมูลหนังสือ

  • โลกาปฏิวัติ
  • แปลจากหนังสือ: Revolt: The Worldwide Uprising Against Globalization
  • ผู้เขียน: Nadav Eyal
  • ผู้แปล: เขมลักษณ์ คีประวัติ
  • สำนักพิมพ์: Sophia
  • จำนวนหน้า: 486 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2565
  • ISBN: 9786161847388