ถนนทุกสายมุ่งสู่ร้านหนังสือขนาดเล็กแห่งหนึ่ง
ที่จะนำพาให้คุณรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า ความรัก

ที่นี่จะสอนให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับแง่งามของชีวิต
และช่วงเวลาแห่งความสุขที่อาจหาไม่ได้ หากยังมองหาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
เพราะความเข้าใจและความรักเท่านั้นที่จะมอบสิ่งที่เราตามหาอยู่ได้...

ข้อมูลหนังสือ