ที่สุดของพลังการเขียน คือการเขียนให้คนลงมือทำ 

Mentalist DaiGo นักเขียนเชิงจิตวิทยาอันดับ 1 ของญี่ปุ่น มอบสุดยอดทักษะของการเขียนแบบจิตนิยมผสานศาสตร์ การอ่านใจที่หาไม่ได้จากชั้นเรียนราคาแพง หลักการกระตุ้น จินตนาการ สะกิดใจผู้อ่าน โน้มน้าวใจให้ลงมือทำทันที แตกออกเป็นหลากเทคนิคที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงใจและกระตุ้น การกระทำของอีกฝ่าย แม้ไม่เคยเจอกันมาก่อน

  • ให้คนซื้อของราคาแพงทั้งที่ไม่ตั้งใจมาก่อนว่าจะซื้อ
  • โน้มน้าวใจด้วยกฎ 3 ข้อของการ ไม่เขียน
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือด้วย ข้อเสีย
  • เขียนคำธรรมดาๆ ให้กลายเป็ฯคำคม
  • ใส่จุดไคลแม็กซ์ไว้ใน ป.ล.
  • ใช้คำที่ไม่ได้สละสลวยแต่มีพลังโน้มน้าวสูง
  • เขียนให้เข้าถึงคนต่างวัย

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักขาย นักการตลาด นักโฆษณา นักเรียน พนังงาน ผู้บริหาร หรืออินฟลูเอนเซอร์ เทคนิคการเขียนให้ คนลงมือทำจะเปลี่ยนเกมอาชีพของคุณได้เลย

ข้อมูลหนังสือ