Mentalist DaiGo นักเขียนจิตวิทยาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น กล่าวว่า คนที่มีความสามารถในการเห็นตัวเองตามจริง ย่อมมีระดับความพึงพอใจในชีวิต และประสิทธิภาพการทำงานสูงตามไปด้วย

นี้ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นทักษะที่คุณฝึกได้ เพื่อจะรู้จักตัวเอง ในมุมใหม่ รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คืออะไร และจะเดินไปในทิศทางใดเพื่อไปสู่สิ่งนั้น ผ่านการเข้าใจเรื่องเหล่านี้

ข้อมูลหนังสือ