ขณะที่โลกบอกให้เราต้องดีขึ้น เก่งขึ้น สำเร็จเร็วยิ่งขึ้น
บีบคั้นให้เรากลายเป็นคนที่แคร์ทุกอย่างยกเว้นตัวเอง
Jo Yumi ผู้เขียนเองก็ประสบกับภาวะนี้เช่นเดียวกับคนรุ่นใหม่หลายคน
เธอจึงถ่ายทอดความเรียงเพื่อเยียวยาจิตใจตัวเอง ซึ่งบางข้อความใน
หนังสือเล่มนี้อาจช่วยเยียวยาจิตใจคุณจนกลับมามีพลังพร้อมสู้ในโลก
ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันได้อีกครั้ง จะว่าไปที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้แย่อะไร
แค่เราต้องหาความสุขที่ซ่อนอยู่ให้เจอ

ข้อมูลหนังสือ

  • ฉันชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้ละ
  • ผู้เขียน: Jo Yumi
  • ผู้แปล: วิทิยา จันทร์พันธ์
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2564
  • ISBN: 9786161846411