แนะนำพ่อแม่ให้รู้อันตรายหรือภัยที่อาจเกิดกับลูกได้
พร้อมบอกวิธีป้องกันภัย วิธีปฐมพยาบาล และวิธีสอนลูก
เพื่อให้ลูกสามารถดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น
ได้หนังสือคู่มือพ่อแม่แนะนำวิธีป้องกันภัยให้ลูก เนื่องจาก
เด็กเป็นวัยที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ จึงมีโอกาสได้รับบาดเจ็บ
หรือพบเจออันตรายได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่

ข้อมูลหนังสือ