ครอบครัวของเมย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงๆ และถนนที่ไม่คุ้นตา ห่างไกลจากต้นไม้และผืนหญ้าที่เมเคยอยู่มาก่อน เมคิดถึงสวนของบ้านเก่า เธอพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ทึมๆ แห่งนี้ แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไร ความหม่นหมองของเมืองนี้ก็ห่างไกลจากสิ่งที่เมต้องการเหลือเกิน แต่เมยังคงไม่เลิกหวัง เธอออกตามหาความร่มรื่นในเมืองใหญ่ จนในที่สุดเมก็ได้พบกับเรือนกระจกหลังหนึ่ง และพบต้นอ่อนต้นเล็กๆ งอกเล็ดลอดออกมาจากเรือนกระจก เมจึงนำต้นอ่อนนั้นกลับบ้านและปลูกลงในขวดโหลของเธอ ไม่นานต้นอ่อนก็เติบโตสวยงาม นับจากนั้นเมก็เริ่มปลูกต้นไม้อีกหลายต่อหลายต้น และลงมือสร้างสวนด้วยตัวของเธอเอง

หนังสือภาพที่จะคอยเยียวยาความรู้สึกของเด็กที่ต้องย้ายบ้านไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นตา จุดประกายความหวังและความสุขให้กับเด็ก เห็นความสวยงามและความผูกพันต่อธรรมชาติ กระตุ้นให้เด็กเริ่มปลูกต้นไม้และรู้จักแสวงหาความสุขหรือสร้างพื้นที่แห่งความสุขได้ด้วยตัวเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • สวนของเม (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Florette
  • ผู้เขียน: Anna Walker
  • ผู้แปล: อริยา ไพรฑูรย์
  • สำนักพิมพ์: Amarin Kids
  • จำนวนหน้า: 32 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2565
  • ISBN: 9786161846312