ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ "ร้านขายเวลา" สถานที่ที่รับฟังคำขอพิเศษจากคุณ

เรื่องราวของอนโจ เจ้าของร้านขายเวลาในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ร้านที่เปิดขึ้นเพื่อช่วยสานฝันของพ่อที่จากโลกนี้ไปแล้ว

ร้านขายเวลามีเงื่อนไขสำคัญ 4 ข้อ คือ

1.ปฎิเสธสิ่งที่เกินความสามารถของตัวเอง

2.ไม่ทำเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

3.เลือกเรื่องที่ช่วยปลอบประโลมลูกค้าได้แม้แต่น้อยก็ยังดี

4.เหนือสิ่งอื่นใดคือเลือกงานที่ทำให้เวลากลายเป็นเงินได้จริง

เมื่อเวลาไหลไปตามธรรมชาติ และไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไข ร้านขายเวลาจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของเวลา และทุกอย่างที่ทำลงไปอย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ