เทคนิคการบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้เขียนกล่าวว่าถ้าทำตามวิธีนี้ จะทำให้มีเวลาเพิ่มขึ้นไปทำอย่างอื่นตามใจตัวเองได้อีก ซึ่งหัวใจสำคัญของการบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพคือการมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องที่ทำ ในหนังสือจะมีเทคนิคต่างๆ อย่างเช่น ในช่วงเช้าที่สมองทำงานได้ดีที่สุด เราควรใช้เวลานั้นในการทำอะไร และงานประเภทไหน ควรทำในช่วงเวลาใด เป็นต้น ทฤษฎีทุกอย่างในเล่มมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ หรือผลงานทางวิชาการมาสนับสนุน

ข้อมูลหนังสือ