บิล เกตส์ ถ่ายทอดการเรียนรู้นานนับทศวรรษที่เขาศึกษาเรื่องโลกร้อน เขาได้ลงทุนในนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่จะแก้ปัญหานี้ และเสนอวิสัยทัศน์ว่าโลกจะมุ่งสู่ภาวะแก๊ซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้อย่างไร เขาเชื่อว่าเรายังหลีกเลี่ยงหายนะได้หากร่วมมือกัน

ผลงานจากการศึกษาอย่างหมกมุ่นนานนับทศวรรษของบิล เกตส์ ถ่ายทอดความจริงเรื่องโลกร้อน หายนะ และหนทางรอดที่ยังไม่สายไป หากเราร่วมมือกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • โลกต้องไม่ร้อนไปกว่านี้
  • แปลจากหนังสือ: How to Avoid a Climate Disaster
  • ผู้เขียน: Bill Gates
  • ผู้แปล: มันตา คลังบุญครอง
  • สำนักพิมพ์: Sophia
  • จำนวนหน้า: 325 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786161845131