การเตรียมตัวก่อนอ่านหนังสือส่งผลต่อประสิทธิภาพของ output มากถึง 70% สุดยอดเทคนิคการอ่านหนังสือจากไดโกะ นักอ่านใจชื่อดังของญี่ปุ่น ผู้อ่านหนังสือวันละ 10-20 เล่ม

แนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถจดจ่อกับหนังสือที่อ่าน จดจำและนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาตัวเองได้จริง ผู้เขียนจะเริ่มดำเนินเรื่องโดยเน้นการปรับทัศนคติเกี่ยวกับการอ่าน และการเตรียมตัวก่อนการอ่าน เช่น กำหนดเป้าหมายการอ่านให้ชัดเจนว่าทำไมเราถึงอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ อยากเรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ หลังจากอ่านแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร จากนั้นระหว่างอ่านละหลังอ่านก็จดโน้ตสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านไว้ และสุดท้ายคือสร้างเอาท์พุตเล็กๆ เช่น พูดคุยกับคนอื่น หรือเขียนบล็อก เป็นต้น

ข้อมูลหนังสือ

  • เทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลย
  • ผู้เขียน: Mentalist Daigo
  • ผู้แปล: ธาลินี โพธิ์อุบล
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 192 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2565
  • ISBN: 9786161845094