ถ้าคุณเป็น คนคิดลึก, คิดมาก, รับสิ่งเร้าภายนอกได้ง่ายกว่าปกติ, มีความรู้สึกร่วมง่าย และมีการตอบสนองทางอารมณ์สูง, มีเซนเซอร์รับรู้ได้แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แสดงว่าคุณมีอาการอ่อนไหวง่าย (Highly Sensitive Person: HSP) ซึ่งแตกต่างกับคนบุคลิก Introvert และโรคซึมเศร้า หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับอาการอ่อนไหวง่าย พร้อมเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์และการทำงานที่นำไปใช้ได้จริง

ข้อมูลหนังสือ