เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อ “โทระ” และ “คุโระ” กำลังเล่นกระโดดเชือกด้วยกัน อยู่ๆ ก็มีเจ้าแมวชามุมาขอเล่นด้วย คุโระยอมให้ชามุมาเล่นด้วยแต่โทระรู้สึกไม่ชอบใจ จึงขอแยกไปเล่นกระโดดเชือกคนเดียว แม้คุโระและชามุจะขอให้มาเล่นด้วยกัน แต่โทระก็ยืนยันที่จะกระโดดเชือกคนเดียวต่อไป และประกาศว่าจะไม่หยุดกระโดดจนกว่าจะสะดุดเชือกไปเอง แต่แล้วฝนก็ตกลงมา คุโระและชามุชวนให้โทระเลิกกระโดดแล้วกลับบ้าน แต่โทระก็ยังดึงดันที่จะกระโดดต่อทั้ง ๆ ที่เหนื่อยมาก ชามุจึงกางร่มให้โทระ โทระจะยอมเปิดใจให้เพื่อนใหม่อย่างชามุไหมนะ?

ข้อมูลหนังสือ