เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเล่าเรื่องโดยนำประสบการณ์ตัวเองมาถ่ายทอดส่วนหนึ่ง ก่อนตั้งคำถามถึงปัญหาและความกังวลใจที่ผู้อ่านกำลังเผชิญหน้าอยู่ ตอนเนื้อในหนึ่งบทจะสลับกันมีทั้งเรื่องเล่าของผู้เขียน เรื่องที่ปลอบโยนผู้อ่านและถ้อยคำเป็นประโยคๆ พร้อมภาพประกอบสวยงาม ถ้ามีใครสักคนที่ที่กอดเราไว้ พร้อมกับถามว่า "เหนื่อยมากใช่ไหม" เราน่าจะสามารถอดทนได้มากกว่านี้

ข้อมูลหนังสือ