บางความรู้สึกก็ทำให้ยิ้มยาก
แต่เธอก็จะผ่านมันไปได้เสมอ
เมื่อเธอรู้จักมันดีขึ้น

ข้อมูลหนังสือ