หนังสือเล่มนี้จะช่วยถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางใจต่างๆ
รวมถึงแชร์วิธีปฏิบัติตัวเพื่อรักษาสุขภาพจิตให้ดี
ไม่ว่าคนที่ป่วยเป็นโรคทางใจหรือไม่ป่วยก็สามารถนำไปปฏิบัติได้
และยังนำเสนอมุมมองต่ออารมณ์ต่างๆ ที่เราต้องพบเจอในแต่ละวัน
เพื่อให้เรารู้ว่า ถึงแม้เราจะรู้สึกโดดเดี่ยวในความเศร้า
แต่เราไม่ได้เศร้าอยู่คนเดียวอย่างแน่นอน

ข้อมูลหนังสือ

  • เพราะความเศร้าของเราไม่เท่ากัน
  • ผู้เขียน: อกาลิน
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 180 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9786161843052