หนังสือที่ว่าด้วยก่อนที่เราจะลงมือทำคอนเทนต์ เราต้องรู้เสียก่อนว่าคอนเทนต์คืออะไร คอนเทนต์ทำงานอย่างไร และคอนเทนต์จะเข้ามาช่วยการตลาดได้อย่างไร เมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีพอแล้ว เราก็จะเข้าใจต่อไปว่าจะต้องสร้างสรรค์คอนเทนต์ ที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการของเรา และเกิดผลลัพธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ สื่อสารด้วยตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างไร เป็นนักวิเคราะห์ตลาดและสร้างคอนเทนต์ ได้อย่างตรงจุด สร้างผลกระทบด้านบวกให้ธุรกิจได้อย่างแม่นยำตามที่ต้องการ

ข้อมูลหนังสือ

  • สร้างคอนเทนต์ มัดใจลูกค้า
  • แปลจากหนังสือ: How to Do Content Marketing Right
  • ผู้เขียน: ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
  • ออกแบบปก: Playwork
  • สำนักพิมพ์: Shortcut
  • จำนวนหน้า: 246 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786161842994