แม้ชื่อเรื่องทั้งสามจะชวนให้นึกถึงความสยองขวัญ ความสะอิดสะเอียน หรือกลิ่นคาวเลือด หากได้อ่านงานของสรจักรแล้วจะพบว่าแท้จริงมันกลับสะท้อนความคิด ความอ่าน จิตใจ และสภาพของสังคมที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้อย่างชัดแจ้ง แม้กาลจะผ่าน แต่ความจริงที่ชวนหดหู่เหล่านี้กลับไม่เลือนหายไปตามเวลาเลยแม้แต่น้อย ได้แต่หวังว่าในภายภาคหน้า คนดีที่เหลืออยู่จะไม่ตายหายจากไปหมด

ข้อมูลหนังสือ

  • คนดีตายหมดแล้ว
  • ผู้เขียน: สรจักร
  • สำนักพิมพ์: แพรวสำนักพิมพ์
  • จำนวนหน้า: 325 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786161842963